ท่านสามารรถติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ที่จากช่องทางต่อไปนี้

 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043 - 222-959 ถึง 61 ต่อ 612
 2. Facebook Fan page คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อส่งข้อมูลไปยังคณะในกรณีที่ไม่เป็นประเด็นคำถามเร่งด่วน หรือแนะนำติติง ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ